Tầm nhìn, sứ mệnh

1. TẦM NHÌN

Hình thành một sân chơi dành cho trẻ lứa tuổi mầm non – thế hệ tương lai của đất nước được phát triển một cách toàn diện. Mỗi thành viên trong công ty được phát huy hết sức của mình, sung túc về vật chất và phong phú về tinh thần.

2. SỨ MỆNH

Mỗi trẻ em lứa tuổi mầm non Việt Nam đều được trải nghiệm chương trình Ready Steady Go Kids.

3. GÍA TRỊ CỐT LÕI

Tâm huyết, sáng tạo

Nỗ lực không mệt mỏi nhằm đem đến những sản phẩm chất lượng nhất đến cho những mầm non tương lai của đất nước. Coi sáng tạo là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt trong từng sản phẩm đồng thời thúc đẩy sự phát triển bản thân của mỗi thành viên.

Đoàn kết, công bằng và rõ ràng

Xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác lành mạnh, sẵn sàng chia sẻ giữa các đồng nghiệp, giữa lãnh đạo và nhân viên, giữa nhân viên và các đối tác.

Cùng phát triển bản thân

Là sức mạnh của thành công, là giá trị vô hình và là nền tảng cho sự phát triển của công ty. Một GoKids vững mạnh như ngày hôm nay là kết quả của sự liên kết, bổ sung giữa các cá nhân và đặc biệt sự nỗ lực phát triển trong bản thân mỗi thành viên.