Ready Steady Go Kids Vietnam

HƯỚNG DẪN & QUY ĐỊNH

VẬT DỤNG CẦN THIẾT BẮT ĐẦU LỚP X-KIDS

zoom

Thiết bị (điện thoại, laptop, ipad)

Kết nối mạng internet

Tải ZOOM và truy cập

uniform

Trang phục học sinh thoải mái

Đi giày (nếu có)


water

1 Bình nước

1 Khăn lau mặt


QUY ĐỊNH LỚP HỌC

- Tài khoản lớp học chỉ dành cho duy nhất học sinh đăng ký và sẽ được gửi tới phụ huynh qua email để tham gia vào lớp học.

- Phụ huynh không chia sẻ mã số với bất kỳ bên thứ ba nào. X-Kids có quyền vô hiệu hóa tài khoản trong trường hợp phát hiện tài khoản được chia sẻ với bên thứ ba không phải là học sinh của X-Kids.

- Mỗi một email đăng ký chỉ được tham gia một lớp học.

  • HỌC BÙ

  • HOÀN PHÍ

  • BẢO LƯU

  • CHUYỂN NHƯỢNG

  • ĐỔI LỊCH

  • Các bé vắng học sẽ thực hiện bù trong tuần hoặc đến tuần tiếp theo.
  • Trường hợp bé vắng không sắp xếp bù được trong tuần hoặc tuần tiếp theo sẽ không thực hiện bù (huỷ buổi học)
  • Lịch được sắp xếp bởi admin của X-Kids

QUY TRÌNH THAM GIA LỚP HỌC

zoom

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Zoom

zoom

Bước 2: Chọn vào ô tham gia

zoom

Bước 3: Điền ID phòng, tên học viên

zoom

Bước 4: Điền mật khẩu phòng học

x-kids

Bước 5: Tham gia lớp X-Kids ngay thôi!

Scroll to Top

Đăng ký nhận tin mới

Đăng ký nhận ngay những thông tin mới nhất từ GoKids

Đăng ký nhận tin mới

Đăng ký nhận ngay những thông tin mới nhất từ GoKids