Ready Steady Go Kids Vietnam

HƯỚNG DẪN & QUY ĐỊNH

VẬT DỤNG CẦN THIẾT BẮT ĐẦU LỚP X-KIDS

zoom

Thiết bị (điện thoại, laptop, ipad)

Kết nối mạng internet

Tải ZOOM và truy cập

uniform

Trang phục học sinh thoải mái

Đi giày (nếu có)


water

1 Bình nước

1 Khăn lau mặt


QUY ĐỊNH LỚP HỌC

- Tài khoản lớp học chỉ dành cho duy nhất học sinh đăng ký và sẽ được gửi tới phụ huynh qua email để tham gia vào lớp học.

- Phụ huynh không chia sẻ mã số với bất kỳ bên thứ ba nào. X-Kids có quyền vô hiệu hóa tài khoản trong trường hợp phát hiện tài khoản được chia sẻ với bên thứ ba không phải là học sinh của X-Kids.

- Mỗi một email đăng ký chỉ được tham gia một lớp học.

  • HỌC BÙ

  • HOÀN PHÍ

  • BẢO LƯU

  • CHUYỂN NHƯỢNG

  • ĐỔI LỊCH

  • Các bé vắng học sẽ thực hiện bù trong tuần hoặc đến tuần tiếp theo.
  • Trường hợp bé vắng không sắp xếp bù được trong tuần hoặc tuần tiếp theo sẽ không thực hiện bù (huỷ buổi học)
  • Lịch được sắp xếp bởi admin của X-Kids

QUY TRÌNH THAM GIA LỚP HỌC

zoom

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Zoom

zoom

Bước 2: Chọn vào ô tham gia

zoom

Bước 3: Điền ID phòng, tên học viên

zoom

Bước 4: Điền mật khẩu phòng học

x-kids

Bước 5: Tham gia lớp X-Kids ngay thôi!

Scroll to Top