4 lần nhận giải Best Ever của Úc

Giải thưởng " What's on" là giải thưởng Uy tín của ÚC do chính các bố mẹ bầu chọn cho các dich vụ giáo dục tốt nhất trong năm. Ready Steady Go Kids đã đạt được giải thưởng này vào các năm 2014, 2016, 2017, 2018

Giải thưởng Best Enrichment & Learning Schools 2016/17

Giải thưởng này do Parent World Singapore khởi xướng. Ready Steady Go Kids được các vị phu huynh bình chọn là một trong những chương trình thể thao tốt nhất cho trẻ mầm non

Giải thưởng Best Multi- sport Programme

Ready Steady Go Kids đạt giải " Best Multi - Sport Programme" tại Kids World Excellence Awards 2017 của Singapore

Giải thưởng Best Multi- sport Programme

Ready Steady Go kids đạt giải thưởng Best Multi- sport Programme tại Little Awards 2017 của Singapore​