CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Các hoạt động của chương trình Ready Steady Go Kids hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ mầm non, bao gồm các mặt: thể chất, trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng xã hội. Lớp học 30 phút cùng Ready Steady Go Kids dựa theo từng lứa tuổi sẽ có những bài học thích hợp phù hợp năng động và đem lại  niềm vui cho các bé.

Get Ready (1,5-2 tuổi)
Ready (2,5–3 tuổi)
Steady (3-4 tuổi)
Go (4-6 tuổi)
Kỹ năng vận động cơ bản
️️
️️️
Kỹ năng vận động thô
️️
Kỹ năng vận động tinh
️️
️️
Kỹ năng thể thao
️️
️️
Kỹ năng xã hội
️️
️️
️Phát triển thể chất
️️
Phát triển tư duy và nhận thức
️️
Phát triển cảm xúc

Nhóm Get Ready  (1.5 - 2.5 tuổi)

Lớp Get Ready  – được thiết kế riêng cho trẻ trong độ tuổi 1,5 đến 2,5 tuổi,  có các hoạt động thể chất có cấu trúc phù hợp với khả năng nhận thức và thể chất của trẻ lứa tuổi này

Muc tiêu

 • Giúp trẻ quen với các kỹ năng vận động cơ bản nói chung và kỹ năng vận động thô nói riêng trong môi trường thể thao lành mạnh, không cạnh tranh

Trẻ sẽ đạt được

 • Các bài tập được rèn luyện trong một thời gian liên tục sẽ giúp trẻ hình thành khả năng vận động cốt lõi
 • Bước đầu làm quen với kỹ năng xã hội
 • Tập trung phát triển kỹ năng vận thô cho trẻ qua các hoạt động như: giãn cơ, bật, chạy, điều khiển bóng,...

Nhóm Ready (2.5 - 3 tuổi)

Lớp Ready  – sẽ giới thiệu cho trẻ về thể thao trong một môi trường vui vẻ, mang tính đồng đội và không cạnh tranh. Trẻ ở độ tuổi này sẽ được tập trung làm quen với dụng cụ, môn thể thao, tập trung phát triển các kỹ năng vận động thô và vận động  tinh

Muc tiêu

 • Phát triển kỹ năng vận động thô: chạy, nhảy, ném, bóng
 • Phát triển kỹ năng vận động tinh: cầm, nắm...
 • Tiếp tục hoàn thiện kỹ năng vận động cơ bản
 • Rèn luyện kỹ năng xã hội

Trẻ sẽ đạt được

 • Phát triển thể chất toàn diện
 • Rèn luyện kĩ năng lắng nghe
 • Học cách đợi lượt và làm theo chỉ dẫn của HLV
 • Tăng sự tin tin, tập trung khi chơi cùng các bạn

Nhóm Steady (3 - 4 tuổi)

Lớp Steady – được thiết kế riêng dành cho trẻ từ 3 -4 tuổi, ở độ tuổi này trẻ đã dễ dàng lắng nghe và tập trung nhiều hơn

Mục tiêu

 • Phát triển các kỹ năng vận động thô (thông qua cả các hoạt động vận động và hoạt động tĩnh)
 • Các kỹ năng vận động tinh ở mức cao hơn (thông qua các hoạt động phối hợp (tay – mắt, chân – mắt)
 • Tiếp tục hoàn thiện kỹ năng vận động cơ bản
 • Rèn luyện kỹ năng xã hội
 • Học được một số kỹ năng thể thao cơ bản

Trẻ sẽ đạt được

 • Khả năng thăng bằng và tư thế cơ thể khi chơi thể thao
 • Thực hiện các kỹ năng thể thao cơ bản, khả năng vận động cơ bản đã hoàn thiện, đây cũng là một phần giúp trẻ tiếp cận các hoạt động một cách nhanh nhẹn và chủ động hơn.
 • Tăng cường khuyến khích sự độc lập của trẻ

Nhóm Go (4 - 6 tuổi)

Lớp Go – được thiết kế riêng dành cho trẻ từ 4 -6 tuổi, ở độ tuổi này trẻ sẽ được giảng dạy ở tốc độ nhanh hơn , gồm nhiều thử thách

Mục tiêu

 • Phát triển thể chất cho trẻ
 • Hoàn thiện các kỹ năng vận động tinh ở mức cao nhất - Tiếp tục hoàn thiện kỹ năng vận động cơ bản
 • Được trải nghiệm những cảm xúc đỉnh cao khi chinh phục thử thách thể thao, tinh thần đoàn kết – đội nhóm
 • Học được một số kỹ năng thể thao cao hơn

Trẻ sẽ đạt được

 • Tinh chỉnh các kỹ năng hiện có
 • Hiểu biết sâu sắc hơn về các môn thể thao trong chương trình
 • Phát triển cao hơn về kỹ năng của các môn thể thao thông qua các hoạt động đối kháng
 • Sau khi kết thúc nhóm lớp này trẻ đã có thể sẵn sàng để tham gia tích cực vào nhiều môn thể thao trong trường tiểu học và hơn thế nữa
 • Trẻ sẽ tự tin trong khả năng của mình và có một thái độ tích cực với việc trở nên chủ động và có một cuộc sống khỏe mạnh hơn