Cricket

Cricket (Cờ-rích-kít) là một môn thể thao dùng gậy đánh bóng, phổ biến tại nhiều quốc gia trong cộng đồng khối Thịnh vượng chung Anh. Ở Úc, môn Cricket gần như là một môn thể thao truyền thống, đoàn kết tất cả cầu thủ và người hâm mộ thuộc mọi tầng lớp, lứa tuổi khác nhau. Các kỹ năng của môn Cricket trong chương trình Ready Steady Go Kids bao gồm:

Kỹ năng huấn luyện

 • Làm quen với bóng
 • Làm quen với gậy
 • Làm quen cách cầm gậy
 • Làm quen cách đánh bóng

Kỹ năng huấn luyện

 • Làm quen với bóng
 • Làm quen với gậy
 • Đứng tại chỗ đánh bóng
 • Lùi một bước đánh bóng

Kỹ năng huấn luyện

 • Làm quen với bóng
 • Làm quen với gậy
 • Đứng tại chỗ đánh bóng
 • Lùi một bước đánh bóng
 • Ném và bắt bóng

Kỹ năng huấn luyện

 • Làm quen với bóng
 • Làm quen với gậy
 • Đứng tại chỗ đánh bóng
 • Lùi một bước đánh bóng
 • Ném & bắt bóng
 • Lăn-bắt bóng theo cặp