Bóng Rổ

Bóng rổ ra đời năm 1891 do tiến sĩ James Naismith – một giáo viên môn giáo dục thể chất ở học viện Springfield thuộc bang Massachusetts (Hoa Kỳ) sáng tạo ra. Bóng rổ là môn thể thao tập thể nổi bật với trái bóng màu da cam. Người luyện tập môn bóng rổ ngoài rèn luyện sức khỏe còn thể hiện được tính tự lập, trưởng thành và sự hòa đồng. Các kỹ năng của môn Bóng rổ trong chương trình Ready Steady Go Kids bao gồm:

Kỹ năng huấn luyện

 • Làm quen với bóng
 • Làm quen cách ném
 • Làm quen cách ném bóng vào rổ

Kỹ năng huấn luyện

 • Làm quen với bóng
 • Ném bóng
 • Ném bóng qua vòng
 • Ném bóng vào rổ

Kỹ năng huấn luyện

 • Làm quen với bóng
 • Ném bóng
 • Ném bóng qua vòng
 • Ném bóng vào rổ
 • Bắt bóng

Kỹ năng huấn luyện

 • Làm quen với bóng
 • Ném bóng
 • Ném bóng qua vòng
 • Ném bóng vào rổ
 • Chuyền & bắt bóng
 • Dẫn bóng
 • Dẫn bóng ném vào rổ