Bóng Đá

Bóng đá cổ xưa nhất với các kỹ thuật đầy đủ được bắt nguồn ở Trung Quốc vào khoảng thế kỷ 2 TCN và hiện nay là môn thể thao được nhiều người yêu thích nhất trên thế giới. Các kỹ năng của môn Bóng đá trong chương trình Ready Steady Go Kids bao gồm

Kỹ năng huấn luyện

 • Làm quen với bóng
 • Đứng tại chỗ sút bóng
 • Chạy lấy đà sút bóng

Kỹ năng huấn luyện

 • Chạy lấy đà sút bóng
 • Đứng tại chỗ sút bóng
 • Sút bóng vào gôn ( cự ly xa)

Kỹ năng huấn luyện

 • Đứng tại chỗ sút bóng
 • Chạy lấy đà sút bóng
 • Sút bóng vào gôn ( cự ly xa)
 • Dừng bóng

Kỹ năng huấn luyện

 • Đứng tại chỗ sút bóng
 • Chạy lấy đà sút bóng
 • Sút bóng vào gôn ( cự ly xa)
 • Dừng bóng
 • Dẫn bóng 1 chân và 2 chân
 • Dẫn bóng và sút bóng vào gôn