Ready Steady Go Kids Vietnam

Bóng Đá

Bóng đá cổ xưa nhất với các kỹ thuật đầy đủ được bắt nguồn ở Trung Quốc vào khoảng thế kỷ 2 TCN và hiện nay là môn thể thao được nhiều người yêu thích nhất trên thế giới. Các kỹ năng của môn Bóng đá trong chương trình Ready Steady Go Kids bao gồm

Kỹ năng huấn luyện

Kỹ năng huấn luyện

Kỹ năng huấn luyện

Kỹ năng huấn luyện

Scroll to Top

Đăng ký nhận tin mới

Đăng ký nhận ngay những thông tin mới nhất từ GoKids

Đăng ký nhận tin mới

Đăng ký nhận ngay những thông tin mới nhất từ GoKids